01 June 2023

บมจ.เฮลท์ลีด บริจาคหน้ากากอนามัย ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจ.เชียงใหม่

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค