09 June 2023

บมจ.เฮลท์ลีด ปันน้ำใจ มอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนใน จ.อุตรดิตถ์ รวม 76 แห่ง

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย โดยจัดส่งให้แก่โรงเรียน ในจังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 76 โรงเรียน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค