Besuto12 ร่วมกับ สวทช. บริจาค Besuto12 Cleansing Gel ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เพื่อส่งมอบให้ที่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26 April 2021
Besuto12 ร่วมกับ สวทช. บริจาค Besuto12 Cleansing Gel ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เพื่อส่งมอบให้ที่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เฮลทิเนส จับมือ สวทช. และองค์กรวิจัยชั้นนำ ปั้น “Besuto 12” เจลไร้แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อโควิด-19 มากกว่า 99% นวัตกรรมรับวิถีนิวนอร์มอล สู้ภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
14 December 2020
เฮลทิเนส จับมือ สวทช. และองค์กรวิจัยชั้นนำ ปั้น “Besuto 12” เจลไร้แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อโควิด-19 มากกว่า 99% นวัตกรรมรับวิถีนิวนอร์มอล สู้ภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
องค์การเภสัชกรรมจับมือพันธมิตร ร้านยาในเครือ ไอแคร์ เฮลท์ เพิ่มช่องทางเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาและบริการมาตรฐานร้านยาคุณภาพ พร้อมเตรียมขยายสู่โครงการลด  ความแออัดในโรงพยาบาลรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน
04 October 2019
องค์การเภสัชกรรมจับมือพันธมิตร ร้านยาในเครือ ไอแคร์ เฮลท์ เพิ่มช่องทางเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาและบริการมาตรฐานร้านยาคุณภาพ พร้อมเตรียมขยายสู่โครงการลด ความแออัดในโรงพยาบาลรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน