องค์การเภสัชกรรมจับมือพันธมิตร ร้านยาในเครือ ไอแคร์ เฮลท์ เพิ่มช่องทางเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาและบริการมาตรฐานร้านยาคุณภาพ พร้อมเตรียมขยายสู่โครงการลด  ความแออัดในโรงพยาบาลรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน
04 October 2019
องค์การเภสัชกรรมจับมือพันธมิตร ร้านยาในเครือ ไอแคร์ เฮลท์ เพิ่มช่องทางเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาและบริการมาตรฐานร้านยาคุณภาพ พร้อมเตรียมขยายสู่โครงการลด ความแออัดในโรงพยาบาลรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน