เฮลทิเนส จับมือ สวทช. และองค์กรวิจัยชั้นนำ ปั้น “Besuto 12” เจลไร้แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อโควิด-19 มากกว่า 99% นวัตกรรมรับวิถีนิวนอร์มอล สู้ภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
14 December 2020
เฮลทิเนส จับมือ สวทช. และองค์กรวิจัยชั้นนำ ปั้น “Besuto 12” เจลไร้แอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อโควิด-19 มากกว่า 99% นวัตกรรมรับวิถีนิวนอร์มอล สู้ภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
องค์การเภสัชกรรมจับมือพันธมิตร ร้านยาในเครือ ไอแคร์ เฮลท์ เพิ่มช่องทางเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาและบริการมาตรฐานร้านยาคุณภาพ พร้อมเตรียมขยายสู่โครงการลด  ความแออัดในโรงพยาบาลรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน
04 October 2019
องค์การเภสัชกรรมจับมือพันธมิตร ร้านยาในเครือ ไอแคร์ เฮลท์ เพิ่มช่องทางเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาและบริการมาตรฐานร้านยาคุณภาพ พร้อมเตรียมขยายสู่โครงการลด ความแออัดในโรงพยาบาลรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน