เป็นเครือข่ายร้านขายยาที่อยู่ในใจ

ของผู้บริโภค และพนักงาน
เกี่ยวกับเฮลท์ลีด

ได้รับการยอมรับระดับโลกในธุรกิจการดูแลสุขภาพ

ด้วยการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสู่ตลาดโลก
เกี่ยวกับเฮลท์ลีด

เป็นองค์กรที่คอยสนับสนุน

ด้านการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนและคนทั่วโลก
เกี่ยวกับเฮลท์ลีด

ข่าวที่น่าสนใจจากเฮลท์ลีด

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) (HL) ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ในบริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด และบริษัท เฮลทิเนส จำกัด
12 พฤศจิกายน 2564
บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) (HL) ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ในบริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด และบริษัท เฮลทิเนส จำกัด
บริษัท เฮลทิเนส จำกัด ได้มอบ Besuto12 Cleansing Gel จำนวน 10 ลัง 240 หลอด ให้กับโรงพยาบาลปรางกู่ โรงพยาบาลสนาม และหน่วยกู้ชีพในพื้นที่อำเภอปรางกู่ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยวิด-19
06 กันยายน 2564
บริษัท เฮลทิเนส จำกัด ได้มอบ Besuto12 Cleansing Gel จำนวน 10 ลัง 240 หลอด ให้กับโรงพยาบาลปรางกู่ โรงพยาบาลสนาม และหน่วยกู้ชีพในพื้นที่อำเภอปรางกู่ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยวิด-19
ประชุมวิชาการ  ประจำปี 2564 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
15 สิงหาคม 2564
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด

นักลงทุนสัมพันธ์

หน่วย : ล้านบาท

ผลประกอบการ 9 เดือน ปี 2564

รายได้จากการขาย
ล้านบาท
รายได้อื่นๆ
ล้านบาท

รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

รายงานและเอกสารดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564
ดาวน์โหลด