เป็นเครือข่ายร้านขายยาที่อยู่ในใจ ของผู้บริโภค และพนักงาน

เกี่ยวกับเฮลท์ลีด

ได้รับการยอมรับระดับโลกในธุรกิจการดูแลสุขภาพ ด้วยการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสู่ตลาดโลก

เกี่ยวกับเฮลท์ลีด

เป็นองค์กรที่คอยสนับสนุน ด้านการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนและคนทั่วโลก

เกี่ยวกับเฮลท์ลีด

ข่าวที่น่าสนใจจากเฮลท์ลีด

ประชุมวิชาการประจำปี 2564 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง เปิดประตูสู่มิติความรู้เภสัชกรชุมชน ตอน การดูแลสุขภาพคนทำงานแบบองค์รวม
12 ธันวาคม 2564
ประชุมวิชาการประจำปี 2564 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง เปิดประตูสู่มิติความรู้เภสัชกรชุมชน ตอน การดูแลสุขภาพคนทำงานแบบองค์รวม
พิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ”  บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) “HL”
03 ธันวาคม 2564
พิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ” บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) “HL”
บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าวพิธีลงนามแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
23 พฤศจิกายน 2564
บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าวพิธีลงนามแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

หน่วย : ล้านบาท

ผลประกอบการ 9 เดือน ปี 2564

รายได้จากการขาย
ล้านบาท
รายได้อื่นๆ
ล้านบาท

รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

รายงานและเอกสารดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564
ดาวน์โหลด