เป็นเครือข่ายร้านขายยาที่อยู่ในใจ ของผู้บริโภค และพนักงาน

เกี่ยวกับเฮลท์ลีด

ได้รับการยอมรับระดับโลกในธุรกิจการดูแลสุขภาพ ด้วยการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสู่ตลาดโลก

เกี่ยวกับเฮลท์ลีด

เป็นองค์กรที่คอยสนับสนุน ด้านการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนและคนทั่วโลก

เกี่ยวกับเฮลท์ลีด

ข่าวที่น่าสนใจจากเฮลท์ลีด

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด  เรื่อง เปิดประตูสู่มิติความรู้เภสัชกรชุมชน ในหัวข้อ “กิน อยู่ อย่างไร ให้ปลอดภัย และห่างไกลภาวะลองโควิด”
21 สิงหาคม 2565
ประชุมวิชาการประจำปี 2565 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง เปิดประตูสู่มิติความรู้เภสัชกรชุมชน ในหัวข้อ “กิน อยู่ อย่างไร ให้ปลอดภัย และห่างไกลภาวะลองโควิด”
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนรับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
17 พฤษภาคม 2565
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนรับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
28 เมษายน 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นักลงทุนสัมพันธ์

หน่วย : ล้านบาท

ผลประกอบการ 6 เดือน ปี 2565

รายได้จากการขาย
ล้านบาท
รายได้อื่นๆ
ล้านบาท

รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

รายงานและเอกสารดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2565
ดาวน์โหลด