เป็นเครือข่ายร้านขายยาที่อยู่ในใจ ของผู้บริโภค และพนักงาน

เกี่ยวกับเฮลท์ลีด

ได้รับการยอมรับระดับโลกในธุรกิจการดูแลสุขภาพ ด้วยการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสู่ตลาดโลก

เกี่ยวกับเฮลท์ลีด

เป็นองค์กรที่คอยสนับสนุน ด้านการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนและคนทั่วโลก

เกี่ยวกับเฮลท์ลีด

ข่าวที่น่าสนใจจากเฮลท์ลีด

บมจ.เฮลท์ลีด ปันน้ำใจ มอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนใน จ.อุตรดิตถ์ รวม 76 แห่ง
09 มิถุนายน 2566
บมจ.เฮลท์ลีด ปันน้ำใจ มอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนใน จ.อุตรดิตถ์ รวม 76 แห่ง
บมจ.เฮลท์ลีด บริจาคหน้ากากอนามัย ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจ.เชียงใหม่
01 มิถุนายน 2566
บมจ.เฮลท์ลีด บริจาคหน้ากากอนามัย ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจ.เชียงใหม่
บมจ.เฮลท์ลีด มอบหน้ากากอนามัยเด็ก Mask teen ให้โรงเรียนใน จ.เชียงราย
31 พฤษภาคม 2566
บมจ.เฮลท์ลีด มอบหน้ากากอนามัยเด็ก Mask teen ให้โรงเรียนใน จ.เชียงราย

นักลงทุนสัมพันธ์

หน่วย : ล้านบาท

ผลประกอบการ ประจำปี 2556

รายได้จากการขาย
ล้านบาท
รายได้อื่นๆ
ล้านบาท

รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

รายงานและเอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 One Report ปี 2566
ดาวน์โหลด