เป็นเครือข่ายร้านขายยาที่อยู่ในใจ ของผู้บริโภค และพนักงาน

เกี่ยวกับเฮลท์ลีด

ได้รับการยอมรับระดับโลกในธุรกิจการดูแลสุขภาพ ด้วยการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสู่ตลาดโลก

เกี่ยวกับเฮลท์ลีด

เป็นองค์กรที่คอยสนับสนุน ด้านการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนและคนทั่วโลก

เกี่ยวกับเฮลท์ลีด

ข่าวที่น่าสนใจจากเฮลท์ลีด

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence จากงาน SET Awards 2022
28 ตุลาคม 2565
บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence จากงาน SET Awards 2022
ประชุมวิชาการประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)  บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง สมรรถนะเภสัชกรชุมชน ในหัวข้อ “มาตรฐานความรู้เภสัชกรชุมชน”
18 ตุลาคม 2565
ประชุมวิชาการประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง สมรรถนะเภสัชกรชุมชน ในหัวข้อ “มาตรฐานความรู้เภสัชกรชุมชน”
ประชุมวิชาการประจำปี 2565 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด  เรื่อง เปิดประตูสู่มิติความรู้เภสัชกรชุมชน ในหัวข้อ “กิน อยู่ อย่างไร ให้ปลอดภัย และห่างไกลภาวะลองโควิด”
21 สิงหาคม 2565
ประชุมวิชาการประจำปี 2565 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง เปิดประตูสู่มิติความรู้เภสัชกรชุมชน ในหัวข้อ “กิน อยู่ อย่างไร ให้ปลอดภัย และห่างไกลภาวะลองโควิด”

นักลงทุนสัมพันธ์

หน่วย : ล้านบาท

ผลประกอบการ 9 เดือน ปี 2565

รายได้จากการขาย
ล้านบาท
รายได้อื่นๆ
ล้านบาท

รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

รายงานและเอกสารดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวน
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2565
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2565
ดาวน์โหลด