ธุรกิจร้านขายยา

ไอแคร์ เฮลท์ ประกอบธุรกิจร้านขายยา

จำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ รวมกว่า 10,000 รายการ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าที่หลายหลาย ไม่ว่าจะเป็น ยาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อุปกรณ์การแพทย์และของใช้ในบ้าน สินค้าสุขภาพสำหรับภายนอกร่างกาย และสินค้าบริโภค

โดยปัจจุบันมีร้านขายยาอยู่ทั้งหมด 4 แบรนด์ ได้แก่ “iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” โดยสรุปสามารถแบ่งลักษณะของสินค้าที่จำหน่ายในร้านขายยาออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

ณ ปัจจุบัน ไอแคร์ เฮลท์ มีร้านขายยาทั้งหมด

สาขา

ยาและผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
อุปกรณ์การแพทย์ และของใช้ในบ้าน
สินค้าสุขภาพสำหรับ ภายนอกร่างกาย
สินค้าบริโภค
ธุรกิจพัฒนา คิดค้นและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

เฮลทิเนส ประกอบธุรกิจพัฒนา คิดค้นและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ที่เน้นการป้องกันและการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

โดยส่วนใหญ่จำหน่ายผ่านร้านขายยาของไอแคร์ เฮลท์ ปัจจุบัน เฮลทิเนส มีผลิตภัณฑ์ 2 แบรนด์ ดังนี้