บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลหุ้นที่ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น โดยมิได้เป็นการรับประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

ชื่อย่อหุ้น
HL
ปรับปรุงเมื่อ: 21 มิถุนายน 2567
ราคาล่าสุด
10.40 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.95%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
111,331.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,150,289.30
วันก่อนหน้า
10.50
ราคาเปิด
10.30
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.30 - 10.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.20 - 14.80

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง