บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลหุ้นที่ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น โดยมิได้เป็นการรับประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

ชื่อย่อหุ้น
HL
ปรับปรุงเมื่อ: 07 ธันวาคม 2565
ราคาล่าสุด
23.90 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.50 (-2.05%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
313,000.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
7,525,340.00
วันก่อนหน้า
24.40
ราคาเปิด
24.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
23.90 - 24.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
16.00 - 32.00

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง