บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลหุ้นที่ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น โดยมิได้เป็นการรับประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

ชื่อย่อหุ้น
HL
ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤษภาคม 2565
ราคาล่าสุด
26.25 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-2.00 (-7.08%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,691,042.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
125,144,845.25
วันก่อนหน้า
28.25
ราคาเปิด
28.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
25.75 - 28.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.80 - 32.00

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง