บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลหุ้นที่ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น โดยมิได้เป็นการรับประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

ชื่อย่อหุ้น
HL
ปรับปรุงเมื่อ: 11 สิงหาคม 2565
ราคาล่าสุด
23.80 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
0.50 (2.15%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
803,816.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
19,231,409.20
วันก่อนหน้า
23.30
ราคาเปิด
23.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
23.50 - 24.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.80 - 32.00

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง