กิจกรรมย้อนหลัง

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
24 พ.ค. 2565 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565 เวลา : 14.15 - 15.00 น.
สถานที่ : Virtual Event
22 เม.ย. 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค 474 รามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
11 มี.ค. 2565 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564