03 มีนาคม 2566

งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2565

เวลา : 10.15 - 11.00 น.
สถานที่ : Virtual Event

กิจกรรมย้อนหลัง

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
30 พ.ย. 2565 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2565 เวลา : 09.15 - 10.00 น.
สถานที่ : Virtual Event
24 ส.ค. 2565 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565 เวลา : 16.15 - 17.00 น.
สถานที่ : Virtual Event
24 พ.ค. 2565 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565 เวลา : 14.15 - 15.00 น.
สถานที่ : Virtual Event
22 เม.ย. 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม แกรนด์ ทองหล่อ ชั้น 6 โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ สุขุมวิท 55 กรุงเทพมหานคร
11 มี.ค. 2565 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2564