22 สิงหาคม 2567

งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2567

เวลา : 16:15 - 17:00 น.
สถานที่ : Virtual Event

กิจกรรมย้อนหลัง

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
07 มิ.ย. 2567 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567 เวลา : 9.15 - 10.00 น.
สถานที่ : Virtual Event
12 เม.ย. 2567 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เวลา : 10.00 น. - 12.00 น.
สถานที่ : ห้องรัชโยธิน ชั้น 20 โรงแรม เดอะบาซ่า โฮเทล กรุงเทพฯ
25 มี.ค. 2567 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2566 เวลา : 09.15 - 10.00 น.
สถานที่ : Virtual Event
18 ธ.ค. 2566 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566 เวลา : 09.15 - 10.00 น.
สถานที่ : Virtual Event
25 ส.ค. 2566 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2566 เวลา : 14.15 - 15.00 น.
สถานที่ : Virtual Event
12 มิ.ย. 2566 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2566 เวลา : 9.15 - 10.00 น.
สถานที่ : Virtual Event
12 เม.ย. 2566 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เวลา : 10.00 น. - 12.00 น.
สถานที่ : โรงแรม เอสซี ปาร์ค ห้อง รัชดา บอลรูม (ชั้น 6)
474 ซอย ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
03 มี.ค. 2566 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2565 เวลา : 10.15 - 11.00 น.
สถานที่ : Virtual Event
30 พ.ย. 2565 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2565 เวลา : 09.15 - 10.00 น.
สถานที่ : Virtual Event
24 ส.ค. 2565 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2565 เวลา : 16.15 - 17.00 น.
สถานที่ : Virtual Event
24 พ.ค. 2565 งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2565 เวลา : 14.15 - 15.00 น.
สถานที่ : Virtual Event
22 เม.ย. 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม แกรนด์ ทองหล่อ ชั้น 6 โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ สุขุมวิท 55 กรุงเทพมหานคร