บมจ.เฮลท์ลีด ปันน้ำใจ มอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนใน จ.อุตรดิตถ์ รวม 76 แห่ง
09 มิถุนายน 2566
บมจ.เฮลท์ลีด ปันน้ำใจ มอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนใน จ.อุตรดิตถ์ รวม 76 แห่ง
บมจ.เฮลท์ลีด บริจาคหน้ากากอนามัย ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจ.เชียงใหม่
01 มิถุนายน 2566
บมจ.เฮลท์ลีด บริจาคหน้ากากอนามัย ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจ.เชียงใหม่
บมจ.เฮลท์ลีด มอบหน้ากากอนามัยเด็ก Mask teen ให้โรงเรียนใน จ.เชียงราย
31 พฤษภาคม 2566
บมจ.เฮลท์ลีด มอบหน้ากากอนามัยเด็ก Mask teen ให้โรงเรียนใน จ.เชียงราย
บมจ.เฮลท์ลีด มอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง ในจ.แม่ฮ่องสอน
30 พฤษภาคม 2566
บมจ.เฮลท์ลีด มอบหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง ในจ.แม่ฮ่องสอน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
20 เมษายน 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence จากงาน SET Awards 2022
28 ตุลาคม 2565
บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence จากงาน SET Awards 2022