คณะเวชศาสตร์เขตร้อนรับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
17 พฤษภาคม 2565
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนรับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
28 เมษายน 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนรับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
01 มีนาคม 2565
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนรับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
เฮลท์ลีด ผุด โครงการ “Safe&Give” ร่วมส่งความปลอดภัยและแบ่งปันไปด้วยกัน
28 กุมภาพันธ์ 2565
เฮลท์ลีด ผุด โครงการ “Safe&Give” ร่วมส่งความปลอดภัยและแบ่งปันไปด้วยกัน
ประชุมวิชาการประจำปี 2564 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง เปิดประตูสู่มิติความรู้เภสัชกรชุมชน ตอน การดูแลสุขภาพคนทำงานแบบองค์รวม
12 ธันวาคม 2564
ประชุมวิชาการประจำปี 2564 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง เปิดประตูสู่มิติความรู้เภสัชกรชุมชน ตอน การดูแลสุขภาพคนทำงานแบบองค์รวม
พิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ”  บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) “HL”
03 ธันวาคม 2564
พิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ” บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) “HL”