ขยายการดำเนินธุรกิจโดยเปิดร้านขายยาภายใต้ชื่อ

“vitaminclub” และ “Super Drug”

และดำเนินกิจการร้านขายยาภายใต้หลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนมาตลอด ส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม จนได้เป็นร้านยาคุณภาพรุ่นแรกของสภาเภสัชกรรม ในปี 2547 จากนั้นจึงได้จัดตั้งเป็นบริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด ขึ้น เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 5,000,000 บาท และได้เปลี่ยนชื่อร้านเป็น “iCare” และได้เปิดสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายการดำเนินธุรกิจโดยเปิดร้านขายยาภายใต้ชื่อ “vitaminclub” และ “Super Drug”


สำหรับเฮลทิเนส เดิมชื่อ บริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมเริ่มต้นธุรกิจร้านขายยา ในปี 2550 ภายใต้ชื่อร้าน “Pharmax” โดยเปิดสาขาแรกที่ถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์ค้าปลีกราคาส่งด้วยยาที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาและเริ่มเป็นแหล่งฝึกงานของนิสิตและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ตั้งแต่ปี 2553

ก่อนที่จะจัดตั้งเป็นบริษัท ฟาร์แมกซ์ รีเทล จำกัด ขึ้น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน

บาท

และได้เปิดสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในแง่การเพิ่มจำนวนสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับผู้จำหน่ายสินค้า

ในเดือนธันวาคม ปี 2561 ครอบครัวคุณมัทยา จึงได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิมของเฮลทิเนส และได้จัดตั้งบริษัทฯ ขึ้น เพื่อเข้าไปลงทุนใน ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทิเนส รวมทั้งได้มีการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ไอแคร์ เฮลท์ ดำเนินธุรกิจร้านขายยาทั้งหมด 4 แบรนด์ ได้แก่ “iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” ในขณะที่ เฮลทิเนส ดำเนินธุรกิจพัฒนา คิดค้นและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ โดยมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งหมด 3 แบรนด์ได้แก่ “PRIME” “Besuto” และ “BOMSKIN”