03 ธันวาคม 2564

พิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ” บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) “HL”

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย