21 สิงหาคม 2565

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง เปิดประตูสู่มิติความรู้เภสัชกรชุมชน ในหัวข้อ “กิน อยู่ อย่างไร ให้ปลอดภัย และห่างไกลภาวะลองโควิด”

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 -17.30 น.
ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินัล 21 ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น C

เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพของเภสัชกร เน้นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมทั้งเภสัชกรของ บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ กว่า 70 คน รวมถึงเภสัชกรที่สนใจอีก 30 คน สามารถนำองค์ความรู้จากโครงการฯ นี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจการประเมินอาการต่างๆที่พบ และพิจารณาเลือกจ่ายยาได้อย่างถูกต้อง สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการได้อย่างเหมาะสม