31 พฤษภาคม 2566

บมจ.เฮลท์ลีด มอบหน้ากากอนามัยเด็ก Mask teen ให้โรงเรียนใน จ.เชียงราย

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดส่งและบริจาคหน้ากากอนามัยเด็ก Mask Teen จำนวน 130 กล่อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 156,000 ชิ้น ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค